Burgers en bedrijven kunnen met de nieuwe HKV app wateroverlast in kaart brengen (foto:HKV).

HKV lanceerde 21 februari een nieuwe gratis app: Water op straat. Hiermee kunnen burgers en bedrijven mogelijke wateroverlast door zware regenbuien inzichtelijk maken. Ook zien ze welke maatregelen ze kunnen treffen om het risico te verminderen.

KNMI en HKV toonden recent in opdracht van STOWA aan dat zware buien veel vaker voorkomen dan vroeger. De kans op wateroverlast is daarmee ook toegenomen. Met de app kunnen burgers en bedrijven zien wat dat voor hen betekent. Downloaden kan via de Google Play Store of Apple App Store.
De overheden werken in het kader van het Deltaprogramma voor ruimtelijke adaptie nu aan stresstesten, om te zien of, en in welke mate, optredende risico’s acceptabel zijn en of maatregelen nodig zijn om de risico’s te verminderen.

Hoogtekaart
De kaarten in Water op straat zijn het resultaat van een landelijke modelanalyse, ze geven een indicatie van de te verwachten wateroverlast. Een meer gedetailleerde risicoanalyse kan een preciezer beeld opleveren. Het model is gebaseerd op een hoogtekaart van heel Nederland (AHN3) met de recent opnieuw vastgestelde statistiek van zware buien, waarin het effect van reeds opgetreden klimaatverandering duidelijk zichtbaar is (STOWA 2018).

Herhalingstijden
De optredende wateroverlast is berekend met een resolutie van 2,5 meter. HKV maakte onderscheid in drie herhalingstijden voor de hoeveelheid neerslag: 10, 100 en 1000 jaar. Hierbij koos HKV voor een duur van twee uur omdat binnen deze tijdsduur wateroverlast in stedelijk gebied ontstaat.

Update
Voor gebieden waar gegevens onbetrouwbaar zijn vanwege het gehanteerde algoritme is dat aangegeven. Als hiervoor nieuwe gegevens beschikbaar gaan deze mee in een update van de app. HKV biedt gemeenten en waterschappen de mogelijkheid om hiervoor nauwkeurigere gegevens beschikbaar te stellen.

Lees hier het persbericht