Het historische Woudagemaal wordt ingezet om het Hooglandgemaal te ondersteunen. Die steun komt zeer van pas, nu er veel neerslag is gevallen en nog gaat vallen (foto: S. Hijlkema/Wetterskip Fryslân).

Wetterskip Fryslân heeft maandag 24 februari het historische Ir. D.F. Woudagemaal in Lemmer in werking gezet om water af te voeren van de Friese boezem. De afgelopen dagen is veel regen gevallen en ook de komende week wordt veel neerslag verwacht. De extra pompcapaciteit van het Woudagemaal komt zeer goed van pas omdat verder de spuimogelijkheden naar de Waddenzee beperkt zijn.

De afgelopen week is er in Friesland rond de 45 millimeter neerslag gevallen en deze week wordt er nog eens zo’n 35 millimeter neerslag verwacht. Omdat de bodem door veel neerslag in korte tijd verzadigd raakt, voeren de poldergemalen overtollig water af naar de boezem. Hierdoor stijgt de waterstand op de Friese boezem en is extra afvoer nodig. Het Hooglandgemaal en Woudagemaal kunnen gezamenlijk ongeveer 14 miljoen kubieke meter water per etmaal afvoeren.

Waterstanden fors opgelopen
Het gemiddelde peil van de Friese boezem is -52 NAP. Begin deze week was de gemiddelde waterstand opgelopen tot -40. NAP. Lokaal, vooral in het noordoosten, kunnen hogere waterstanden voorkomen. Dit is een gevolg van opstuwing door harde westenwind en beperkte spuimogelijkheden in het Noorden. Wetterskip Fryslân regelt de waterstand in de Friese boezem door bij veel neerslag water via spuisluizen te spuien naar het Lauwersmeer en de Waddenzee. Daarnaast pompt het waterschap water met het elektrische Hooglandgemaal (Stavoren) naar het IJsselmeer en met de kleinere gemalen (Zwarte Haan, Roptazijl en De Heining) naar de Waddenzee. Ook deze gemalen draaien momenteel op maximale capaciteit.

Historisch gemaal af en toe ingezet
Wetterskip Fryslân zet het Woudagemaal in Lemmer, een historisch stoomgemaal, nog af en toe in om het Hooglandgemaal te ondersteunen. Bij hoge waterstanden op de Waddenzee kan het waterschap niet spuien en is extra pompcapaciteit nodig. Het Woudagemaal pompt dan water naar het IJsselmeer. Afgelopen week heeft het Woudagemaal al gedraaid vanwege de traditionele opleidingsdagen voor medewerkers en vrijwilligers. Ook toen hielp het Woudagemaal met afvoer van water van de Friese boezem. Afgelopen weekend hebben de machinisten de stoomketels onder druk gehouden, zodat het gemaal op maandagochtend direct inzetbaar was. Het draaiende Woudagemaal is nu dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur open voor publiek.