HILLER technologie in de eredivisie van de afvalwaterbehandeling

Foto 2: Opstelling installatie, foto gemaakt tijdens de contructiewerkzaamheden

HILLER technologie in de eredivisie van de afvalwaterbehandeling. Spui- of surplus slib ontwatering en desintegratie met HILLER indikkingscentrifuges op de RWZI Grosslappen in München. 

Op de RWZI “Gut Großlappen” werd het surplusslib tot nu toe statisch ingedikt. Speciaal het slib van biologie 2 evenals het surplusslib van de separate proceswaterbehandeling worden vanwege de flotatie eigenschappen als “moeilijk” ingeschaald. Het ingedikte slib werd daarna met excenterpompen van 90 m³/h over een lengte van 300 m naar de anaerobe reactor gepompt en gehomogeniseerd. Voor het samen met HILLER gerealiseerde project kon het slib met max. 5 – 6% DS naar de vergistingsreactoren worden gepompt. Een hogere indikking gaf een te hoge drukopbouw voor de geïnstalleerde pompen.

De plant managers waren van plan om in de toekomst het indikken machinaal uit te voeren. Voor het (hydraulisch) ontlasten van de vergisting reactoren was de doelstelling om in te dikken tot 8% DS. In maart 2019 kreeg HILLER de opdracht voor het uitvoeren van een grootschalige test met een mobiele indikkingscentrifuge.

Het doel van de test was het verkrijgen van betrouwbare performance gegevens die gebruikt kunnen worden voor een systeemvergelijking tussen statische indikking en machinale indikking met een indikkingscentrifuge. Bovendien moest het effect worden gedocumenteerd van de desintegratie van het surplusslib door middel van de “Lysaat unit” die was geïntegreerd in de indikkingscentrifuge.

Concrete punten die tijdens de test aangetoond moesten worden:

  • Veranderde pompbaarheid (vloeibaarheid) van het ingedikte slib met en zonder de desintegratie
  • Resultaten en operationele stabiliteit van de ingestelde indikking
  • Operationele kosten (polymeerverbruik, stroomverbruik)
  • Flexibiliteit van het systeem ten aanzien van verschillende slib eigenschappen
  • Intensiteit van het toezicht op het machinale indikkingsproces

Gedocumenteerde resultaten:

  • Het surplusslib kan zeer stabiel worden ingedikt met of zonder (naar keuze) lysaattechnologie van 4 – 10% DS.
  • Bij gebruik van de desintegratie unit kan de viscositeit van het ingedikte slib met ongeveer 1/3 worden gereduceerd.
  • Het bestaande pompsysteem was in staat om een tot 8% DS ingedikt slib probleemloos over een lengte van 300 m te kunnen verpompen. (Er werd een drukvermindering van 33% vastgesteld in vergelijking met een systeem zonder desintegratie unit).
  • Een stabiel scheidingsrendement van 98,5% voor het centraat.
  • De resultaten reproduceerbaar ongeacht de slibspecificaties.

De effecten van de langere verblijftijd in de vergistingsreactor door volumevermindering, zoals een hogere biogas opbrengst, verbeterde stabilisatiegraad en een hogere organische afbraak waren voor de besluitvormers van de gemeentelijke RWZI van München de basis om in oktober 2020 dit project openbaar aan te besteden. Hierop volgde een tenderaanvraag tot het indienen van procesoplossingen waarbij constructieve evenals procestechnische ervaring en concrete referenties (specifiek in dit marktsegment) met mechanische indikking met desintegratie van surpluslib, van de aanbieders werden verlangd.

HILLER kon gebruik maken van haar know-how voorsprong en kreeg de opdracht voor de bouw van een complete indikkingsinstallatie voor 100 m³/h, die geplaatst moest worden in een dubbeldeks container

De nieuwe indikkingslijn werd in april 2022 in gebruik genomen en bevestigde vanaf het begin de eerdere testresultaten. De procesbeinvloeding van de slib desintegratie op de verbeterde ontwateringseigenschappen dient te worden onderzocht en gedocumenteerd te worden door een in opdracht van derden uitgevoerde wetenschappelijke controle van de bedrijfsresultaten.

Wij bedanken de “Münchener Stadtentwässerung” voor de buitengewoon goede en contructieve samenwerking en het in ons gestelde vertrouwen van de voor het project verantwoordelijke medewerkers.