Hiller decanters onderdeel van de innovatieve energieopwekking inNederland.

Het feit dat afvalwaterbehandeling niet alleen energie verbruikt, maar ook kan produceren iseen nieuwe en innovatieve aanpak die op dit moment in Hengelo wordt geïmplementeerd.

Waterschap Vechtstromen is verantwoordelijk voor de afvalwaterzuivering, veilige dijken,
schoon en voldoende oppervlaktewater in 23 gemeentes in Drenthe, Overijssel en
Gelderland. RWZI Hengelo van dit Waterschap onderscheidt zich van anderen door het feit
dat het meer elektriciteit genereert dan het verbruikt voor de zuivering door de modernste
technologie en innovatieve processen.

Duurzame energieopwekking zorgt voor kostenbesparing en milieubescherming.
Een van de eerste stappen was de centralisatie van bijna alle slibvergisting- en ontwatering
van het waterschap. De volgende stap was de thermische voorbehandeling van het slib, wat een aanzienlijke verbetering geeft van het vergistingsproces. Door verbetering van de
ontwateringseigenschappen vermindert de hoeveelheid slib die dient te worden afgevoerd.
Dit komt neer op 500 vrachtwagenladingen per jaar minder af te voeren.

Tevens wordt biogas geproduceerd bij dit proces, wat op zijn beurt weer wordt gebruikt om
elektriciteit op te wekken. Dit bespaart enerzijds kosten en genereert anderzijds inkomsten
uit de verkoop van elektriciteit. Tevens zorgen de productie van groene energie en de daling van het aantal transporten voor milieuwinst.

Hiller decanters zorgen voor een betrouwbare slibontwatering
De ontwatering van het vergiste slib zal vanaf begin 2020 worden uitgevoerd door twee
Hiller decanters van het type DecaPress DP574. De capaciteit van een decanter is 1.100
kilogram droge stof per uur.

Bij de firma Hiller is men trots om onderdeel te zijn van dit belangrijke referentieproject. De concurrentie bij dit project was zwaar; na de eerste technische beoordeling waren nog vier bekende decanter leveranciers over. Het contract werd toegekend op basis van een
economische evaluatie die gebaseerd was op een on-site test met de aangeboden installatie.

Onderdeel van de economische evaluatie waren de slib afvoerkosten, polymeer kosten, 5-
jarig onderhoud en de investeringskosten. Aan het einde van het traject bleek Hiller GmbH
de laagste bedrijfskosten te hebben. In september worden de twee decanters van de DP574 serie uitgeleverd. Normaal is een decanter in bedrijf en fungeert de andere als reserve om een ononderbroken bedrijf te garanderen.

Opwekking van ongeveer 16 miljoen kWh elektriciteit na voltooiing van de installatie
In 2020, wanneer de installatie in bedrijf is, wordt ongeveer 16 miljoen kWh elektriciteit
geproduceerd. Een derde van deze elektriciteit wordt gebruikt voor de waterzuivering terwijlde rest wordt gevoed in het elektriciteitsnet.

Dit project kan zeker een voorbeeldproject genoemd worden dat geweldige resultaten
oplevert voor mens en milieu voor mens en milieu. Dit door een combinatie van de
modernste technologie en innovatieve processen en daardoor internationale aandacht trekt.