Hilde Niezen nieuwe directeur Stichting RIONED

Hilde Niezen wordt de nieuwe directeur van Stichting RIONED. Zij is nu nog wethouder in Gouda en landelijk actief op het gebied van water, klimaatadaptatie en bodemdaling. Zij volgt Hugo Gastkemper op, die 27 januari 2022 afscheid neemt.

Niezen heeft de problematiek bodemdaling, verzakking van infrastructuur en aantasting van funderingen landelijk op de kaart gezet. Als een van de waterwoordvoerders van de VNG heeft ze een stevig netwerk opgebouwd binnen de wereld van water en klimaatadaptatie. Zij is blij met haar toekomstige functie: “Stedelijk waterbeheer is sterk in ontwikkeling is. Dat kan ook niet anders, het veranderende klimaat stelt ons steeds weer op de proef. Droge zomers, overstromingen, we moeten op alles voorbereid zijn. Vanuit mijn huidige werk weet ik dat er in Nederland intensief wordt samengewerkt om deze opgaven aan te pakken. Ik kijk er naar uit dat ik daar samen met de bevlogen professionals van Stichting RIONED aan kan gaan bijdragen, zodat we onze steden en dorpen ook in de toekomst veilig en gezond kunnen houden.”