HHNK heeft handen vol aan vogelgriep

Op 10 november 2016 werd bij een aantal watervogels in de gemeente Waterland en rond de Gouwzee vogelgriep (H5N8) vastgesteld door de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit. “Er zijn toen direct afspraken zijn gemaakt met de getroffen gemeenten. “De gemeenten ruimen de dode watervogels binnen de bebouwde kom op, HHNK buiten de bebouwde kom en op het oppervlaktewater en Rijkswaterstaat verwijdert kadavers op de open wateren waaronder de Gouwzee, het Markermeer en nu ook langs de kust van Texel”, vertelt Marko Cortel van het Hoogheemraadschap.

Patrouilles
Burgers wordt gevraagd om melding te maken van dode vogels, zodat ze veilig kunnen worden geruimd. HHNK heeft in eerste instantie de binnenwateren in de getroffen gemeenten actief per boot geïnspecteerd. Cortel: “Na de eerste week nam het aantal vondsten drastisch af, waarna is teruggeschakeld naar alleen reageren op burgermeldingen. Patrouilleren was te intensief voor de magere oogst. Deze patrouilles zijn uitgevoerd van 10 tot ongeveer 22 november in Waterland en in 't Twiske.”

Persoonlijke bescherming
Medewerkers dragen tijdens de werkzaamheden wegwerpoveralls, handschoenen en mondkappen. Daarnaast gebruiken zij ook veiligheidsbrillen omdat oogslijmvliezen een ingang kunnen zijn voor het virus. Volgens RIVM en NVWA is het virus overigens nauwelijks besmettelijk voor mensen, maar voor wie veelvuldig met kadavers in aanraking komt, is er een klein risico. Vandaar dat er uitgebreide persoonlijke veiligheidsmaatregelen gelden. Cortel: “Het virus verplaatst zich via de lucht en niet via het water.”

Media-aandacht
Rond de Gouwzee zijn de afgelopen weken zo'n 3.000 kuifeenden (en een enkele meerkoet, zwaan of gans) opgeruimd. Dit is circa 15% van de populatie in het Gouwzee- en Markermeergebied. Cortel: “HHNK was als eerste in touw en zichtbaar. Daardoor ontstond via de media het beeld dat HHNK een coördinerende rol had, maar dat is niet zo.  Wij zijn geen vogelgriepdeskundige. Maar het enige dat we deden was collega overheden assisteren met raad en daad. Maar we kunnen wel opruimen om verspreiding van het virus te beperken.”

Texel
Op dit moment nemen de meldingen uit Waterland en 't Twiske sterk af. Cortel: “Het gaat nu om enkele exemplaren per dag. Op Texel neemt het toe. Het betreft hier veelal de Smient, inmiddels zo'n 500 stuks in een week. Ophokken kan niet bij wilde watervogels. Dan is snel opruimen van dode vogels de enige maatregel die je kunt nemen.”