Hetty Klavers eerste vrouwelijke voorzitter ENW

Hetty Klavers is de nieuwe voorzitter van het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW). Klavers is dijkgraaf van Waterschap Zuiderzeeland en voormalig lid van het bestuur van de Unie van Waterschappen. Ze volgt Gerhard van den Top op, voormalig dijkgraaf van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en nu burgemeester van Hilversum.

“Ik leerde het ENW beter kennen toen ik portefeuillehouder Waterveiligheid werd bij de Unie van Waterschappen, van 2016 tot 2021. Toen kwamen er regelmatig ENW-adviezen ter sprake als het ging over het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Ik heb met name de adviezen rond de Lekdijk met zeer veel interesse gelezen, omdat die voor ons heel relevant waren. Het voorzitterschap van het ENW leek me toen al een hartstikke mooie plek om betekenisvol en verdiepend bezig te zijn met waterveiligheid.”

Voorheen vervulde Klavers meerdere directiefuncties bij Rijkswaterstaat. Het ENW was dus bij haar bekend. “Toen Gerhard stopte hoopte ik al dat ik naar voren mocht stappen.” Klavers is de eerste vrouwelijke voorzitter van ENW. “Dat ik nu de eerste vrouwelijke voorzitter ben, is voor mij niet bijzonder. Ik ben al sinds 1989 aan de slag in de fysieke leefomgeving en ik was vaak de eerste of enige vrouw. Ik vind het wel bijzonder dat het nog steeds zo is.”