Hetty Klavers wordt met per 1 januari 2019 lid van de Raad van Commissarissen bij drinkwaterbedrijf Oasen. Zij is de opvolger van Hans van Dijk die acht jaar commissaris is geweest. Klavers is eind november benoemd door de algemene aandeelhoudersvergadering van het drinkwaterbedrijf.

Sinds 2013 is Hetty Klavers dijkgraaf bij Waterschap Zuiderzeeland. Ze is ook voorzitter van de Participatietafel Water. Daarnaast is Klavers op het ogenblik bestuurslid bij de Unie van Waterschappen en de Integrale Adviescommissie Omgevingswet.

De nieuwe commissaris gaat de Raad van Commissarissen versterken op het gebied van waterproductie, drinkwaterkwantiteit en -kwaliteit, waterketen, natuur en milieubeheer.