Het Marc van Eekeren reisfonds


Marc  van Eekeren was een professional met water in de genen. Hij stond voor samenwerking binnen de keten. Hij triggerde de watersector om niet alleen bezig te zijn met de korte termijn, maar visionair te zijn om klaar te zijn voor de toekomst en tegelijkertijd een belangrijke rol te kunnen spelen op wereldniveau.

Via het Marc van Eekeren Reisfonds wordt aan zijn drive en passie een vervolg gegeven, in de hoop en verwachting dat jong talent dezelfde bevlieging met water gaat krijgen als dat hij heeft gehad (www.marcvaneekerenfonds.tudelft.nl).
Met het Marc van Eekeren reisfonds  willen wij daarom Top Talent uit de Bachelorfase van de TU Delft opleiding Civiele Techniek een programma aanbieden waarmee de reden waarom je Civiele techniek studeert direct op z’n plaats valt. De student krijgt de mogelijkheid om in contact te komen met de  sector waardoor ze alvast kunnen bouwen aan hun eigen netwerk. Hiernaast krijgen ze de kans om  extra kennis en vaardigheden op te doen.  Als organisatie heeft u al in een vroeg stadium de mogelijkheid om met potentiele werknemers kennis te maken.
Het Marc van Eekeren reisfonds geeft ondersteuning aan TU Delft Bachelor studenten die in het buitenland  onderzoek willen gaan uitvoeren aan Stedelijke Watercyclus gerelateerde vraagstukken: watersystemen, drinkwaterproductie en –transport en afvalwaterzuivering en –transport. 
Enkele voorbeelden van projecten waarvoor ondersteuning kan worden verkregen  ten behoeve van internationale reiskosten zijn datacollectie voor een ontwerp van de waterzuiveringsinstallatie en veldonderzoek aan bestaande zuiveringsinstallaties. Dit kan plaatsvinden in het kader van een 2de en 3de jaar project, een (Vrij) Minor project, of BSc-eindwerk. 
Tot nu toe hebben de volgende bedrijven zich aangesloten bij het Marc van Eekeren reisfonds: Royal Haskoning DHV, WeConsult, Hatenboer Water, Evers en Manders subsidieadviseurs, KWR, Oasen, PWN, en Waternet.
IS UW BEDRIJF DE VOLGENDE?
(Persbericht TU Delft, maart 2014)