Hermen Borst nieuwe directeur staf deltacommissaris


Hermen Borst nieuwe directeur staf deltacommissaris 
Hermen Borst is de nieuwe directeur van de staf van deltacommissaris Wim Kuijken. Borst volgt Bart Parmet op die met ingang van 1 december benoemd is tot directeur strategie van provincie Overijssel. Borst (1968) studeerde in 1993 af als sociaal geograaf aan de Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Afstudeerrichting: stedelijke en regionale planning. Na zijn studie ging hij aan de slag als beleidsmedewerker bij provincie Zuid Holland en daarna bij het toenmalige ministerie van VROM, waar hij als senior beleidsmedewerker op het terrein van ruimte en infrastructuur onder andere adviseerde over grote infrastructurele projecten als de Hanzelijn. Vervolgens werkte hij als hoofd Beleidsadvies en plaatsvervangend directeur bij de directie Bestuursondersteuning van het ministerie van VROM. Vanaf 2013 was hij actief als afdelingshoofd Ruimtelijk Ontwerp, tevens plaatsvervangend directeur bij de directie Ruimtelijke Ontwikkeling van het directoraat generaal Ruimte en Water bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu.