Herman Dijk benoemd tot dijkgraaf Waterschap Drents Overijsselse Delta


Op woensdag 18 mei verscheen het Koninklijk Besluit waarin hij per 1 juni 2016 tot dijkgraaf wordt benoemd. De benoeming geldt voor zes jaar. De beëdiging vindt plaats in het waterschapskantoor in Zwolle tijdens de openbare bestuursvergadering.

Dijk was vanaf 11 februari 2010 tot en met december 2015 dijkgraaf van Waterschap Groot Salland. Dit waterschap fuseerde op 1 januari 2016 met Waterschap Reest en Wieden tot Waterschap Drents Overijsselse Delta. Dijkgraaf Dijk was vanaf dat moment interim-voorzitter van dit nieuwe waterschap.