Van den Herik gaat waterkwaliteit spaarbekken De Gijster verbeteren

In opdracht van drinkwaterbedrijf Evides gaat Van den Herik Sliedrecht het project ‘Verbeteren waterkwaliteit spaarbekken De Gijster’ uitvoeren. Het spaarbekken – gevuld met Maaswater – vormt een belangrijke zoetwatervoorraad voor de drinkwater- en industriewaterproductie in Zuidwest-Nederland en Noord-Brabant. Het werk omvat o.a. het verdiepen van de ondiepe zones en het opvullen van diepe putten in het spaarbekken.

Daarnaast wordt langs het spaarbekken een talud van 1:15 gerealiseerd. Er worden maatregelen genomen om de kwaliteit van het bekkenwater tijdens het werk zo gelijk mogelijk te houden. Zo beperkt Van den Herik de hoeveelheid materieel tot een minimum en worden diverse speciale voorzieningen getroffen.

De grootste van drie spaarbekkens
In Nationaal Park De Biesbosch liggen drie geschakelde spaarbekkens: De Gijster, Honderd-en-Dertig en Petrusplaat. De Gijster is de grootste van de drie en heeft een omtrek van meer dan 8 kilometer. Met de voorraad zoet water in het spaarbekken kan Evides droge periodes overbruggen en bij een lage kwaliteit Maaswater de inname stoppen. Daarnaast vindt tijdens het verblijf natuurlijke voorzuivering plaats. Zo bezinken slibdeeltjes en vindt onder invloed van licht de afbraak van (organische) stoffen plaats.

De Gijster (rechts op de foto) is het grootste van drie geschakelde spaarbekkens in de Biesbosch (foto: Evides Waterbedrijf).

Betere doorstroming zeer gewenst
Om ook in de toekomst betrouwbaar drink- en industriewater te kunnen leveren, is het nodig de ondiepe gedeelten aan de rand van het bekken te verwijderen en de diepe delen te vullen. Door met name dat laatste wordt een betere doorstroming mogelijk en die is zeer gewenst, want in de zomer wordt in het bekkenwater vaak blauwalg aangetroffen.

De Quaggamossel (foto: U.S. Geological Survey)

Bovendien zijn de oevers van De Gijster momenteel bedekt met een dikke laag Quaggamosselen. Wanneer het waterpeil langdurig daalt, bijvoorbeeld vanwege een innamestop door een slechte kwaliteit van het Maaswater (iets wat nogal eens voorkomt), is het waarschijnlijk dat de mosselsterfte op de oevers van het bekken leidt tot verontreiniging van het ingenomen water, waardoor van het bekkenwater geen drinkwater meer gemaakt kan worden. Door de oevers steiler te maken, is dit te voorkomen.

Werkzaamheden in fases
Het plan is om de ondiepe randzone te ontgraven en dit materiaal vervolgens op diepte in het bekken aanbrengen. Dit lost de groei van blauwalg en toename van mosselen op en het is volgens Evides relatief snel te realiseren. Het drinkwaterbedrijf benadrukt dat de werken worden uitgevoerd na uitgebreid (natuur)onderzoek en gesprekken met betrokken instanties, zoals Staatsbosbeheer en gemeenten. Bij de uitvoering, die start in juni van dit jaar, werkt Evides in fases, waardoor de impact beperkt blijft. Zo hebben vissen en vogels genoeg ruimte en tijd om naar een ander deel van het bekken te gaan. De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind december 2019.