Hergebruik waterijzer voor behandeling afvalwater pilot rwzi Bath veelbelovend

Waterijzer, dat ontstaat bij de drinkwaterproductie, kan in de vorm van ijzerzouten opnieuw als vlokmiddel worden ingezet voor bijvoorbeeld de behandeling van afvalwater. Uit het slib van drinkwaterzuivering Loenderveen kon 93% ijzer worden teruggewonnen bij een Duits bedrijf, dat vervolgens werd toegepast op rwzi Bath. De pilot is uitgevoerd in het kader van de regeling Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) van het Ministerie van EZ.

Het TKI-project draait om het hergebruik van waterijzer als vlokmiddel in de waterzuivering. De milieu-impact van het teruggewonnen vlokmiddel is veel lager dan van commerciële vlokmiddelen. Het draagt daarom bij aan het circulair maken van de economie, en vormt een oplossing voor de steeds schaarser, en duurder wordende commerciële vlokmiddelen. Bovendien lijken de kosten voor hergebruik ook lager dan die van commerciële middelen.

Daarom hebben betrokken partijen Waternet, AquaMinerals, Feralco, Evides, Vitens, WML, KWR en Waterschap Brabantse Delta een vervolg gegeven aan het eerdere onderzoek waaruit bleek dat de milieu-impact van teruggewonnen waterijzer honderd keer kleiner is dan van vers ijzerchloride als vlokmiddel.

Dit artikel is alleen zichtbaar voor PREMIUM abonnees

Schrijf je nu gratis in om toegang te krijgen tot PREMIUM artikelen. Alleen je emailadres is voldoende. Je kunt dan alle PREMIUM artikelen gratis lezen tot 1-1-2023. Het abonnement eindigt dan automatisch. Je zit nergens aan vast. Meer informatie over WaterForum PREMIUM lees je hier.
Wij gebruiken uw emailadres alleen om u toegang te geven tot PREMIUM artikelen

Rwzi Bath

Omdat de bureaustudie dus hoopvolle resultaten gaf, werd er in mei 2022 een praktijkonderzoek opgezet voor 30 dagen (ongeveer 2 slibleeftijden) op de rwzi Bath van betrokken partner Waterschap Brabantse Delta. Om de milieu-impact van het teruggewonnen vlokmiddel zo laag mogelijk te laten zijn, wordt gebruik gemaakt van afvalzuren uit de industrie. Ongeveer 85 m3 waterijzer van de drinkwaterzuivering in Loenderveen werd hiervoor in Duitsland behandeld met industrieel zwavelzuur. Hiermee kon 93% van het ijzer worden teruggewonnen met extractie. Dat hoeft niet altijd zo te zijn: de herkomst van waterijzer maakt uit in de efficiëntie van deze terugwinning.
Commercieel ijzersulfaat, dat in een ander deel van de rwzi werd gedoseerd, werd als vergelijksmateriaal gebruikt in de pilot.

Fosfaatverwijdering

De hoeveelheid fosfaat die verwijderd werd uit de oplossing met de teruggewonnen ijzerzouten of met het commerciële vlokmiddel, was gelijk. Wel was er minder ijzer nodig om het fosfaat te verwijderen bij het teruggewonnen vlokmiddel. Dat laat zien dat het HerCauWer vlokmiddel effectiever is voor de fosfaatverwijdering dan het commerciële vlokmiddel. Dit kan te maken hebben met de aanwezigheid van een kleine hoeveelheid aluminium in het HerCauWer vlokmiddel, dat ook een deel van het verwijderde fosfaat gebonden zal hebben.

IJzergehalte

Het ijzergehalte van het HerCauWer vlokmiddel bleek ongeveer de helft te zijn als dat van het commerciële ijzerzout, waardoor dus het dubbele volume gedoseerd moest worden. Verder bevatte de oplossing meer mineralen en organisch materiaal dan het commerciële vlokmiddel. Dit lijkt echter geen probleem te zijn, omdat de oplossing in de RWZI met een factor 4.000 verdund wordt. Bovendien waren deze componenten in de drinkwaterzuivering tijdens eerdere processen al neergeslagen. Een mogelijk voordeel was dat het HerCauWer vlokmiddel minder kobalt en nikkel leek te bevatten.

Milieu-impact

Een update van zowel de LCA-studie als de kostenanalyse met data uit deze pilottest gaf ook positieve resultaten te zien. De milieu-impact van het HerCauWer vlokmiddel is ongeveer 1-2% van die van het commerciële vlokmiddel, en de kosten bedragen naar schatting 75% van die van het ijzersulfaat.

Vervolg

Hoewel er nog meer onderzoek nodig is om het HerCauWer vlokmiddel op grote schaal te kunnen inzetten, geven de resultaten aan dat het zeker de moeite waard is hier verder aandacht aan te geven. Ook voor de drinkwaterzuivering is het goed dit een vervolg te geven, al is hier eerst nog een KIWA-certificering voor nodig.

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met KWR.