In 1995 werden rivierdijken versterkt met geotextiel en zandzakken. (foto: beeldbank Rijkswaterstaat/ Robert 't Hart).

In de week van 25 januari is het 25 jaar geleden dat meer dan 250.000 mensen huis en haard achterlieten vanwege de extreem hoge waterstanden van de Rijn, Maas en Waal. Het was de grootste evacuatie in de Nederlandse naoorlogse geschiedenis. De hele week zijn er in het hele land herdenkingen onder de slogan Hoho Hoogwater.

Activiteiten

Er zijn op veel plaatsen exposities, lezingen, films en acties op social media. Op 31 januari is de dag van #mijndijk. De bedoeling is om een foto of selfie op de dijk die je beschermt te maken en die te posten op social media onder de hashtag  #mijndijk en #hohohoogwater.

Enquête

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) voerde in het kader van de herdenking ook een enquête uit onder 1100 mensen. Bijna vier op de vijf Nederlanders vinden dijkversterkingen als reactie op de gevolgen van klimaatveranderingen pure noodzaak. Opvallend is dat mensen in het oosten en zuiden van het land minder bang zijn voor een dijkdoorbraak dan in het westen.

Veel vertrouwen in de overheid

De meeste Nederlanders zijn niet bang dat ze op termijn in grote problemen komen door overstromingen. Zij gaan er van uit dat de overheid op tijd maatregelen neemt. Tachtig procent van de ondervraagden heeft daar ‘veel’ of ‘tamelijk veel’ vertrouwen in. Slechts 3 procent van de deelnemers aan het onderzoek zegt een verhuizing in de toekomst te overwegen, omdat zij bang zijn voor de gevolgen van hoogwater voor hun huis.

Veel waterschappen doen mee aan de herdenkingsweek en organiseren tal van activiteiten. Ga voor een overzicht naar de website van het HWBP.