Herbert Bos maakt overstap naar AT Osborne

 

Herbert Bos maakt overstap naar AT Osborne 

Sinds 1 juni 2015 is Herbert Bos (49), voormalig directeur Deltaprogramma IJsselmeergebied, in dienst getreden bij AT Osborne in Baarn als senior project- en programmamanager water. 
Herbert Bos was in 2013-2014 programmadirecteur IJsselmeergebied van het Nationaal Deltaprogramma. In deze periode heeft hij samen met de bestuurders vanuit provincies, waterschappen, gemeenten en Rijkswaterstaat rondom het IJsselmeer de Deltabeslissing IJsselmeergebied ontwikkeld. Deze Deltabeslissing is inmiddels nationaal beleid en wordt nu verder geconcretiseerd tot projecten en programma ´s voor bescherming van het IJsselmeergebied tegen hoogwater en voorkoming van een toekomstig tekort aan water. 
AT Osborne is blij met de komst van Herbert Bos. Er ligt een grote opgave voor de waterwereld. Bos wil bij AT Osborne het mede door hemzelf ontwikkelde beleid omzetten naar concrete programma’s en projecten. AT Osborne heeft uitputtende kennis en expertise om beleid daadwerkelijk te realiseren. Door dit mee te nemen naar de waterwereld kan de realisatiekracht daar verder versterkt worden. 
Herbert Bos versterkt een team van tien consultants en adviseurs die bij AT Osborne samen met opdrachtgevers, universiteiten en vakspecialistische bureaus werken aan opgaven, ontwikkelingen en innovaties op het snijvlak van beleid en praktijk in het waterbeheer.