Henk Weijers nieuwe programmamanager POV Piping

Weijers was onder meer werkzaam bij een hoogwaterbeschermingsproject in Bangkok, bij de stormvloedkering in Sint Petersburg, bij de kustverdediging in Gambia en de Gazastrook. Sinds acht jaar is hij werkzaam bij Rijnland, waar hij zich onder andere bezighoudt met de IJsseldijk in Gouda. Rijk en Waterschappn werken in het kader van het Hoogwater Beschermingsprogramma (HWBP) samen om Nederland te beschermen tegen overstromingen. De ProjectOverstjgende Verkenning (POV) piping is onderdeel van het HWBP. Binnen deze POV Piping wordt gezocht naar innovateve oplossingen voor het pipingprobleem.