Henk Post van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heeft een ridderorde gekregen voor zijn werkzaamheden voor het ministerie van Water en de vijf waterschappen in Burkina Faso. Henk ontving deze Chevalier de L’ordre de Mérite tijdens een werkbezoek aan het West-Afrikaanse land.

Burkina Faso is één van de twee focuslanden waarmee WDODelta samenwerkt om het waterbeheer op een hoger plan te brengen. Het andere focusland is Zuid-Afrika. WDODelta wil synergie creëren door  internationale samenwerking. Concreet betekent dit aan de ene kant kennis en advies brengen, maar aan de andere kant ook zeker kennis en advies ophalen om waar mogelijk in de eigen werkzaamheden te gebruiken. Denk aan hoe om te gaan met droogte.

Evenals andere waterschappen zet WDODelta in op internationale samenwerking. Dat betekent dat kennis en ervaring wordt ingebracht, maar dat ook expertise wordt gebruikt voor werkzaamheden in het eigen werkgebied. Zoals omgaan met droogte.