Henk Ovink gaat Vlaams expertpanel klimaatadaptatie leiden

De Vlaamse deelregering roept een expertpanel in het leven dat zich gaat bezighouden met (de gevolgen van) extreme weersomstandigheden en klimatologische uitdagingen. Het panel zal worden voorgezeten door de Nederlandse watergezant Henk Ovink.

De Vlaamse overheid is wakker geschud door de extreme neerslag die half juli met name het Franstalige deel van België trof. Ook in Vlaanderen steeg toen het water in het Maasbekken en Demerbekken tot extreme hoogtes op zowel bevaarbare als onbevaarbare waterlopen. “De gevolgen waren gelukkig niet zo dramatisch als in Wallonië, maar toch zijn we door het oog van de naald gekropen. Het is belangrijk dat wij voorbereid zijn op dergelijke extreme weersomstandigheden en klimatologische uitdagingen”, aldus de Vlaamse ministers Lydia Peeters en Zuhal Demir. “We moeten vooruitkijken en nu handelen. Daarom werkt De Vlaamse Waterweg in samenwerking met het Waterbouwkundig Laboratorium aan een “wat-als-scenario”. De eerste analyse is zeer verontrustend. De schade zou geraamd worden op 2 miljard euro, waarbij 50.000 à 100.000 personen getroffen zouden worden. We moeten ons wapenen tegen frequente periodes van (extreem) hoge neerslag en daarom stellen we een multidisciplinair expertpanel samen.”

Dit multidisciplinaire expertpanel bestaat uit academici en beleidsmakers, experts hydrologie en hydraulica, architecten, ruimtelijke planners en klimaatdeskundigen. Naast Henk Ovink nemen onder meer prof. dr. Marijke Huysmans (VUB) en prof. dr. ir. Patrick Willems (KU Leuven) plaats in het panel. Het secretariaat van het panel wordt gevoerd door De Vlaamse Milieumaatschappij en De Vlaamse Waterweg, een agentschap van de Vlaamse overheid dat de waterwegen in Vlaanderen in beheer heeft.