Met ingang van 1 juni 2020 wordt Henk Laarman de nieuwe directeur van waterlaboratorium Aqualysis in Zwolle. Hij volgt hiermee Herman van den Berg op die afscheid neemt van Aqualysis na een periode van 45 jaar werkzaam te zijn geweest in de waterlaboratoriumwereld.

Henk Laarman is geen onbekende in de waterschapswereld. Na een loopbaan in diverse (leidinggevende) functies binnen de drinkwatersector, bedrijfsgezondheid en afvalbranche, is hij sinds 2014 verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering bij het waterlaboratorium van negen waterschappen in het midden en het zuiden van Nederland Aquon.

Aqualysis

Aqualysis voert werkzaamheden uit in opdracht van de waterschappen Drents Overijsselse Delta, Rijn en IJssel, Vallei en Veluwe, Vechtstromen en Zuiderzeeland. Daarnaast werkt het laboratorium voor provincies, gemeenten en bedrijven.