Heleen Kiela – Terugblik op traineeship

Heleen blikt terug: “Ik heb enorm veel geleerd in mijn tijd als trainee: bij het Hoogheemraadschap verdiepte ik mij 4 dagen in de inhoud, de 5e dag richtte zich juist op hele andere zaken, zoals persoonlijk leiderschap. Nog steeds heb ik veel profijt van de trainingen. Ik ben me bijvoorbeeld heel bewust van de persoon waarmee je om tafel zit: wat zijn zijn/haar belangen, wat voor persoon is hij/zij, hoe kan ik hem/haar beïnvloeden? Als je begrijpt wat de klant beweegt, kun je hem/haar beter bedienen.”
Na 2 jaar verdieping in de inhoud, wilde Heleen verder kijken. Na afronding van het traineeship bleef zij 4 dagen in haar huidige functie werken, de 5e dag werkte zij op de afdeling Beheer Watersystemen. Een energieke club met de echte praktijkmannen, een flink contrast met de afdeling advies en onderzoek, waar theorie en beleid de scepter zwaaien. Heleen werd de menselijke brug tussen deze afdelingen. Inmiddels is zij volledig overgestapt naar deze praktijkafdeling, waar zij zich op een hoger abstractieniveau met projecten bezighoudt en meer richtingbepalend te werk gaat. Heleen: “De komende jaren ga ik hier ongelooflijk veel leren, daar heb ik veel zin in!”. 

Leuk detail is dat de projectopdracht, waaraan Heleen in haar traineetijd aan meewerkte, binnenkort daadwerkelijk wordt uitgevoerd! Bij Rijnland werkte zij met haar medetrainees aan het ontwerp van een defosfateringsinstallatie: een installatie die voedingsstoffen uit het water haalt. Dat is belangrijk voor de waterkwaliteit. De installatie wordt op dit moment ingeregeld en wordt daarna ingezet om de oppervlaktewaterkwaliteit te verbeteren!
(Persbericht National Water Traineeship juni 214)