Heleen de Fooij bekroond voor onderzoek naar terugwinnen grondstoffen Amsterdams afvalwater

De prijs wordt jaarlijks toegekend aan een student of onderzoeker die het beste Engelstalige artikel over de stedelijke watercyclus schreef. De vijfkoppige jury onder leiding van Jules van Lier beoordeelde in totaal 39 inzendingen op maatschappelijke bijdrage, innovatie, toepasbaarheid op korte/middellange termijn, wetenschap en taal. De adaptieve beleidsmaatregelen die De Fooij in haar artikel voorstelt werden door de jury hoog gewaardeerd. Volgens de Fooij is adaptief beleid, met inbegrip van interacties tussen maatregels, geschikt om met een grote verscheidenheid aan mogelijkheden en onzekerheden om te gaan.

Heleen de Fooij studeerde af aan de Universiteit Twente, in Civil Engineering and Management, met als specialisatie Water Engineering and Management. Hierbij staat het gedrag en de beheersing van watersystemen centraal. Momenteel volgt De Fooij een traineeschap in het middelbare onderwijs, waarbij zij als wiskundedocent voor de klas staat.

De Jaap van der Graaf prijs is een initiatief van de TU Delft en advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos. De onderscheiding is genoemd naar prof. ir. Jaap van der Graaf, die hoogleraar in de Behandeling van Afvalwater aan de TU Delft en algemeen directeur van Witteveen+Bos was. De Fooij ontving vijfduizend euro en een glaskunstwerk.