Hein Pieper benoemd tot bestuurslid NWP

Hein Pieper neemt hiermee de werkzaamheden over van Gerard Doornbos.
Hein Pieper is sinds april 2011 dijkgraaf bij Waterschap Rijn en IJssel. Daarvoor was hij o.a. directeur van het Verband van Katholiek Maatschappelijke Organisaties (VKMO) en lid van de Tweede Kamer voor het CDA. Hein Pieper is verder lid van het Dagelijks Bestuur van de Unie van Waterschappen (verantwoordelijk voor de portefeuille internationaal en arbeidsvoorwaarden), voorzitter van het kernteam Human Capital van Topsector Water, lid van de Raad van Toezicht van de Hogeschool Van Hall Larenstein, en voorzitter van de Stichting Wateropleidingen.