Heike Schmitt benoemd tot hoogleraar ‘Antibioticaresistentie in de waterketen’

Heike Schmitt, senior-onderzoeker bij RIVM en wetenschappelijk adviseur bij Wetsus, is benoemd tot hoogleraar ‘Antimicrobiële resistentie in de waterketen’ aan de afdeling Biotechnologie van TU Delft. In deze deeltijd-leerstoel gaan de TU Delft, het RIVM en Wetsus samenwerken aan het onderzoek naar antibioticaresistentie in het watermilieu.

Heike Schmitt studeerde Chemie in Hamburg, Bremen en Leipzig en promoveerde aan de Universiteit Utrecht op de milieueffecten van veterinaire antibiotica. Daarnaast is zij opgeleid als milieutoxicoloog. Bij het het Centrum Zoönosen & Omgevingsmicrobiologie bij het RIVM heeft ze zich gespecialiseerd in antibioticaresistentie. Het fundamentele onderzoek dat ze bij de TU Delft gaat doen, is een aanvulling op het beleidadviserend en internationaal werk dat zij sinds 2016 doet voor het RIVM en het toegepaste onderzoek bij Wetsus.

Inhoud van het onderzoek

Bacteriën die ongevoelig zijn voor antibiotica vormen een wereldwijde bedreiging voor de gezondheid. Wanneer iemand een infectie krijgt met een resistente bacterie, helpen antibiotica niet. Daardoor zijn dit soort infecties moeilijk te behandelen. Het onderzoek richt zich op antibioticaresistentie in menselijk en dierlijk afvalwater. Welke rol speelt het milieu in de overdracht bij resistente bacteriën? Daarnaast wordt ook in het afvalwater gemeten om zo een beeld te krijgen van resistentie bij de populatie. Gekeken wordt ook naar fundamentele microbiologische processen in de riolering die leiden tot verspreiding van resistentie.