Heijmans restaureert sluizen Fort Everdingen

Fort Everdingen is een voormalig fort dat deel uitmaakt van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, een verdedigingslinie van water om West-Nederland heen. Het werd in 1842 gebouwd en moest ervoor zorgen dat vijandelijke legers niet over de Lekdijk of over de rivier door de waterlinie heen konden breken. Vanuit het fort kon het omliggende gebied onder water worden gezet met een inundatiesluis.
Werkzaamheden
De restauratie bestaat onder andere uit het vervangen en repareren van natuursteen en metselwerk en het herstellen en gangbaar maken van stalen bewegingswerken. Daarnaast worden diverse houten brugdelen en stalen leuningen gerepareerd en vervangen.
Planning
In de planning dient Heijmans rekening te houden met andere aannemers die de geplande dijkverzwaring uitvoeren, het hoogwaterseizoen waarin niet gewerkt mag worden aan de sluizen die onderdeel uitmaken van de primaire waterkering én het broedseizoen van de heikikker. Een andere uitdaging is de logistiek en bereikbaarheid. Zo ligt de inlaatsluis bijvoorbeeld midden in de natuur aan de Lek. Deze sluis is es enkel per voet of fiets bereikbaar.