Heijmans en GMB bouwen Nereda-installatie in Utrecht

Het project omvat het ontwerpen, realiseren en onderhouden van de rwzi. Het Heijmans aandeel in de combinatie is tweederde en dat van GMB eenderde. Heijmans paste de Nereda-technologie ook al in 2013 toe bij een project van het hoogheemraadschap. Heijmans en GMB starten dit jaar met voorbereidende werkzaamheden, zodat de partijen in 2017 met de bouw kunnen starten. 

Milieuresultaat
De rioolwaterzuiveringsinstallatie Utrecht, die per dag 75 miljoen liter afvalwater schoonmaakt, is verouderd. Veel onderdelen van de installatie zijn versleten en aan vervanging toe. Daarnaast voldoet het schoongemaakte water in de nabije toekomst niet meer aan de vereiste normen. Het is daarom nodig de installatie te vernieuwen. Bij de aanbesteding stonden de kosten en het milieuresultaat voorop, maar ook innovatie en winning van grondstoffen wogen mee bij de beoordeling van de inzendingen.

Klaar voor de toekomst
De nieuwe installatie heeft straks dan ook veel in zijn mars, stelt het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Zo verwijdert de installatie straks twee maal zo veel stikstof en fosfaat en is daarbij 30% zuiniger in het energieverbruik. Ook het ruimtebeslag van de installatie is een stuk kleiner. Geur- en geluidoverlast voor de omgeving wordt veel minder. De nieuwe installatie zal buiten het terrein nauwelijks te horen en te ruiken zijn. De groene zoom rond het terrein blijft gehandhaafd.