Heijmans en De Dommel beëindigen samenwerking slibverwerkingsinstallatie

De slibverwerkingsinstallatie neemt sinds juni 2016 zuiveringsslib uit het beheergebied van De Dommel in om biogas te produceren. Heijmans bouwde hiervoor onder meer een thermische druk hydrolyse-installatie om onder hoge druk en temperatuur het slib te kraken. 

Stoomexplosie

Voor de slibverwerkingsinstallatie in Tilburg-Noord is hierbij gebruik gemaakt van het Noorse type Cambi (THS reactor), waarbij na een soort stoomexplosie het slib uiteenvalt in kleinere delen. Tijdens de verblijftijd van 15 dagen in de slibgistingstanks komt biogas vrij.  Zo kan de slibverwerkingsinstallatie in haar eigen energieverbruik voorzien. Het biogas dat overblijft na de productie van energie wordt geleverd aan het naastgelegen afvalverwerkingsbedrijf Attero.

Koelcapaciteit

De sllibverwerkingsinstallatie verwerkt nu 70 procent van de geplande slibhoeveelheid, circa 17.500 ton. Dit levert 6,8 miljoen kuub biogas op. Volgens een woordvoerster van Waterschap De Dommel moeten er diverse verbeteringen plaatsvinden om de slibhoeveelheid te verhogen naar de afgesproken 25.000 ton. Hierbij gaat het onder meer om de uitbreiding van de koelcapaciteit, evenals aanpassingen in het proces om geurhinder te voorkomen.

Deelstroombehandeling

Daarnaast is volgens het Waterschap een aanzienlijke investering nodig om de kwaliteit van de deelstroombehandeling te kunnen verbeteren. De deelstroombehandeling haalt de laatste resten fosfaat en stikstof uit het afvalwater dat vrijkomt bij de slibontwatering. 

Onderaannemers

Het Waterschap verwacht dat de verbeteringen in 2017 zijn afgerond. Hiervoor schakelt het Waterschap mogelijk ook onderaannemers in die Heijmans eerder heeft ingezet, evenals nieuwe onderaannemers. 

Arbitrageprocedures 

Tijdens de ontwerp- en realisatiefase voerden Heijmans en het Waterschap verschillende gesprekken over de uiteindelijke uitvoering en het juist functioneren van de installatie. Hoewel deels overeenstemming werd bereikt, is op een aantal punten ook besluitvorming afgedwongen via arbitrageprocedures bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw.