Heibel over grondwater onder DSM

Het hoogheemraadschap van Delfland heeft aangegeven niet langer verantwoordelijkheid te willen dragen voor het wegpompen van het grondwater. Sinds DSM Gist enkele jaren geleden besloot te stoppen met pompen, sprongen naast Delfland ook de gemeente Delft en de provincie Zuid-Holland bij. Het onttrekken van het grondwater is nodig, omdat er anders wateroverlast in de Delftse regio zou ontstaan. Die gevolgen zijn met name ingrijpend voor de bouwput in de Delftse Spoorzone. Ook zouden woningen en kaden verzakken.
Grondwater
Maar met die kades zit het wel snor, zo betoogt Delfland. “Inmiddels blijkt dat het onttrekken van grondwater maar beperkt invloed heeft op de stabiliteit van de kades,” zo laat een woordvoerster van Delfland weten. “Zeker omdat we een aantal kades ook al hebben verstevigd. Er is voor ons dan ook geen reden meer om aan de gemeenschappelijke regeling met de andere partijen deel te nemen.” Dat betekent dat Delft en DSM voortaan samen de kosten van het oppompen moeten betalen. Hoeveel geld daarmee is gemoeid, wilden de betrokken partijen niet zeggen, maar enkele jaren geleden ging het nog om 2,5 miljoen euro per jaar.
Provincie
Delft doet er dan ook alles aan om het hoogheemraadschap aan de eerdere afspraken te houden. “De gemeente Delft is het niet met de stap van Delfland eens omdat we vinden dat het hoogheemraadschap een wettelijke verantwoordelijkheid heeft om te blijven meedoen,” zegt een Delftse gemeentewoordvoerder. “Uittreding van Delfland betekent een heel traject met vele financiële ins en outs.” Het hoogheemraadschap heeft het geschil nu voorgelegd aan de provincie. Delft zegt af te wachten wat hier uitkomt.