HAS Hogeschool benoemt Ellen Weerman tot lector Klimaatrobuuste landschappen

Dr. ir. Ellen Weerman is op 1 januari 2022 gestart met het nieuwe lectoraat ‘Klimaatrobuuste Landschappen: verbinden van landbouw en natuur’ bij HAS Hogeschool en onderzoeksinstituut NIOO-KNAW. Het lectoraat richt zich op de vraag hoe andere vormen van landbouw kunnen bijdragen aan het verbeteren van waterkwaliteit en biodiversiteit door op een slimme manier gebruik te maken van het landschap. Het onderzoeksprogramma bestaat uit drie onderzoekslijnen: landschappelijke inpassing en teelttechnieken, waterkwaliteit en biodiversiteit, en agrarisch vakmanschap. Weerman heeft ruim vijftien jaar ervaring in het onderzoek en negen jaar ervaring in het hoger onderwijs. Ze studeerde Aquatic Ecology aan Wageningen University en promoveerde in 2011 bij het NIOO-KNAW en de Radboud Universiteit op een onderzoek naar het voorspellen van de veerkracht en stabiliteit van ecosystemen aan de hand van ruimtelijke patronen van algen. De laatste drie jaar richtte Weerman zich met haar onderzoek op klimaatrobuuste landbouw, waarbij ze onder meer verschillende projecten uitvoerde binnen het lectoraat ‘Innovatief ondernemen met de Natuur’.
.