PFAS in drinkwater
Beeld: Martijn Beekman

Minister Harbers van IenW kijkt per direct of vergunningen voor lozingen in afvalwater moeten worden aangepast. Zo mag er maximaal 4,4 nanogram per liter aan PFAS worden gemeten op de plek van de drinkwaterwinning. De minister reageert hiermee op een advies van het RIVM om de concentraties PFAS in drinkwater in delen van Nederland te verlagen. Daarnaast blijft het ministerie inzetten op het EU-verbod op PFAS in producten.

De maatregel van IenW moet ertoe leiden dat de lozingen samen onder de grens blijven van de hoeveelheid die er volgens het RIVM in drinkwater mag zitten. PFAS breken nauwelijks af en zijn moeilijk te verwijderen uit water en het milieu. Daardoor blijven ze nog lang in onze leefomgeving aanwezig.
Het RIVM adviseert dat mensen via drinkwater niet meer PFAS binnenkrijgen dan 20 procent van de gezondheidskundige grenswaarde. De reden hiervoor is dat mensen de overige 80 procent via andere bronnen kunnen binnenkrijgen.

Overschrijding

Bij ruim de helft van de metingen in drinkwater van rivierwater is dit aandeel nu hoger dan 20 procent van de gezondheidskundige grenswaarde. Met name in West-Nederland wordt drinkwater vooral van rivierwater gemaakt. De overschrijding geldt ook voor 1 op de 10 metingen in drinkwater van grondwater. Grondwater is voor de rest van Nederland de belangrijkste bron voor drinkwaterproductie.

Omlaag brengen

Het RIVM concludeert dat we ons kraanwater kunnen drinken. Harbers: “Toch adviseren ze om het PFAS-gehalte in drinkwater omlaag te brengen, want we krijgen PFAS op meer manieren binnen dan alleen via drinkwater. Schoon en voldoende drinkwater is voor mij een prioriteit. Ik vind het heel belangrijk dat we overal in Nederland gewoon kraanwater kunnen blijven drinken. Daarom tref ik nu verschillende maatregelen.”

Onder de veilige grens

De hoeveelheid PFAS in ons drinkwater blijft onder de veilige grens van de hoeveelheid PFAS die mensen mogen binnenkrijgen. Toch adviseert het RIVM om dit omlaag te brengen, aangezien PFAS op meer manieren in het lichaam binnenkomt dan alleen via drinkwater. Het RIVM adviseert een waarde van maximaal 4,4 nanogram per liter.

Nieuwe maatregelen

Harbers kijkt per direct of vergunningen voor lozingen in afvalwater moeten worden aangepast. Zo mag maximaal 4,4 nanogram per liter aan PFAS worden gemeten op de plek van de drinkwaterwinning. Nieuwe vergunningen moeten hieraan voldoen, bestaande vergunningen worden hierop aangescherpt. Doel is om vervuiling zo vóóraf te voorkomen, in plaats dat drinkwaterbedrijven PFAS er zelf uit moeten halen.

EU-verbod PFAS

Daarnaast zullen minister Harbers en minister Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) een nieuwe opdracht uitzetten bij het RIVM. Ze vragen het RIVM in beeld te brengen op welke manieren PFAS bij mensen binnenkomt. En om op basis daarvan maatregelen voor te stellen om de blootstelling aan PFAS te verminderen. Daarnaast blijft het ministerie inzetten op het EU-verbod op PFAS in producten.