Har Frenken opgestapt als bestuurder Waterschap Limburg

Har Frenken, bestuurder van Waterschap Limburg, legt zijn functie neer na de vraag van de gezamenlijke fracties of er nog voldoende vertrouwen is in samenwerking na een conflict met dijkgraaf Patrick van der Broeck. Dat conflict zou hebben gespeeld nadat Frenken de dijkgraaf in april wees op een mogelijke belangenverstrengeling.

Volgens dagblad De Limburger zou Van der Broeck een onderzoek hebben aangestuurd in een kwestie waar hij zelf als wethouder en gedeputeerde bij betrokken was. Kort daarna zou een medewerker van het waterschap een integriteitsmelding hebben ingediend tegen Frenken, over een omstreden gronddeal van zijn vrouw. Het waterschap liet vervolgens de gronddeal onderzoeken door Hoffman Bedrijfsrecherche.

De conclusie van dat integriteitsonderzoek beschrijft dat Frenken ‘onhandig’ heeft gehandeld bij die omstreden grondaankoop, maar volgens de commissie zijn er geen aanwijzingen dat Frenken of diens partner informatie in het voordeel zou hebben gebruikt bij de aankoop. Frenken oordeelde niettemin dat er onvoldoende vertrouwen is voor verdere samenwerking.