Hans Oosters volgt Peter Glas op als voorzitter Unie van Waterschappen

Oosters is sinds 2005 dijkgraaf van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en was de afgelopen twee jaar bestuurslid van de Unie van Waterschappen. Oosters beheerde de portefeuille waterveiligheid, crisisbeheersing, ICT en informatieveiligheid. Voor zijn functie als dijkgraaf was hij onder andere burgemeester van gemeente Bergambacht (2000-2005).

Hans Oosters beheerde in het UVW-bestuur de portefeuille waterveiligheid, crisisbeheersing, ICT en informatieveiligheid. Foto: UVW.

Continuïteit
Hans Oosters: “Als voorzitter wil ik voortbouwen op de goede basis die onder mijn voorganger is gelegd. De waterschappen staan in het Haagse netwerk en bij onze partners op de kaart. Ik zie ruimte voor verdere versterking van de samenwerking die we de afgelopen jaren hebben opgebouwd. Zowel bestuurlijk als bij de uitvoering van onze taken.” Oosters wil de zichtbaarheid van het waterbeheer in binnen- en buitenland vergroten. “Mijn overtuiging is dat hieraan het beste invulling kan worden gegeven door alle waterschappen samen. De tijd is rijp om Nederland meer waterbewust te maken.”

Termijn
De benoeming van Oosters tot voorzitter van de Unie van Waterschappen is voor een periode van drie jaar met de mogelijkheid van een verlenging van nog eens drie jaar.