Hans Oosters houdt speech over waterwedloop

Op de jaarlijkse netwerkdag van de waterschappen en hun politiek bestuurlijke netwerk wees Hans Oosters in zijn speech op de effecten van klimaatverandering voor het werk van de waterschappen en de verantwoordelijkheid die de waterschappen, de medeoverheden, het bedrijfsleven en de burger hebben om de mondiale temperatuurstijging zoveel mogelijk te beperken.

SUCCESFACTOREN VOOR TOEKOMSTBESTENDIG WATERBEHEER

Om het waterbeheer ook voor de komende jaren op orde te houden in Nederland zijn volgens Oosters 4 succesfactoren nodig:

1. Ruimte nemen en ruimte geven
2. Het vermogen om te innoveren
3. Samenwerken of overlaten
4. Adaptatieve en mitigerende maatregelen om de effecten van klimaatverandering te betuigelen

Daarnaast keek Hans Oosters vooruit naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 en het op te stellen Bestuursprogramma van de Unie van Waterschappen.

Lees zijn de volledige speech

(Persbericht Unie van Waterschappen, maart 2016)