Op 5 maart ondertekenden directielid René van der Spank van Waterschap Drents Overijsselse Delta en Michel Dijk van ADS Groep uit Goor de overeenkomst voor de renovatie van gemaal Halfweg in Steenwijkerland. De pompcapaciteit wordt aangepast voor flexibel peilbeheer. Hierover nam het algemeen bestuur al een besluit in zijn vergadering op 25 februari. Het uit 1937 daterende gemaal Halfweg is een gemeentelijk monument. Bij de aanpassingen van dit beeldbepalende gebouw wordt rekening gehouden met de karakteristieke uitstraling.

Deel van groter geheel

In 2012 heeft het waterschap het gebiedsplan Water op maat voor landbouw en natuur in de polders rond Scheerwolde vastgesteld. In de vier landbouwpolders (zie kaartje) wordt de waterhuishouding voor een zo’n groot mogelijk oppervlak afgestemd op akkerbouw. Met de herinrichting van de infrastructuur van de vier landbouwpolders in Steenwijkerland (de polders Gelderingen, Giethoorn, Halfweg en Wetering Oost) en de renovatie en capaciteitsuitbreiding van gemaal Gelderingen en gemaal Wetering zijn fase 1, 2 en 3 afgerond. In de laatste fasen 4 en 5 volgen de renovatie van de gemalen Halfweg en Giethoorn en flexibel peilbeheer. ADS Groep start binnenkort met het werk aan dit gemaal.

Gemalen en stuwen

Gemalen en stuwen zijn belangrijke schakels voor het verdelen van water. Ze brengen of houden water in een gebied op peil en zorgen voor de juiste balans tussen te veel en te weinig water. Het gewenste waterpeil hangt af van de functie van het gebied, bijvoorbeeld landbouw, natuur of stad. In totaal beheert het waterschap 340 gemalen en 1.960 stuwen, die gemiddeld eens in de 25 jaar worden gerenoveerd of vervangen.