Handhaving op lozing afvalwater aanpakken

Twee jaar geleden is door een aanpassing van de Waterwet de controle op afgegeven vergunningen van lozing van oppervlaktewater op de zuivering neergelegd bij provincies en gemeenten. 
Waterschappen hebben natuurlijk een groot belang bij de vraag: “wat komt er op onze zuivering terecht?” Uiteraard wil elk waterschap weten wat er zoal via verleende vergunningen wordt geloosd maar er is natuurlijk ook een groot belang om na te gaan of men zich aan die vergunningen houdt. Handhaving dus.
Het gaat hier om lozingen van bedrijven op de gemeentelijke rioleringen die uiteindelijk uitkomen op de zuivering van het waterschap en daarmee op het oppervlaktewater.
 
Gemeenten en provincie (de uitvoerende diensten) in Drenthe maken hierbij hun eigen afweging en prioriteren nu blijkbaar zodanig dat er geen of nagenoeg geen controles meer worden uitgezet bij het waterschap. Er wordt dus feitelijk onvoldoende of niet meer gecontroleerd op handhaving van de lozingsvergunningen. En dat is zorgelijk.
Die uitvoerende diensten zijn hiervoor nu zelf verantwoordelijk en dienen dan ook de controle uit te (laten) voeren. Hiertoe werd altijd het laboratorium van het Waterschap ingeschakeld om de kwaliteit van het genomen watermonster te beoordelen. 
Het lijkt een kwestie van geld: gemeenten en provincie zijn verantwoordelijk en dienen de kosten te dragen van die handhaving. Het gaat dus om de kosten verbonden aan de controle van het water door het Laboratorium van het Waterschap. 
Gevolg is dat er ook ongelijkheid ontstaat: In Groningen wordt er gelukkig  (nog) wel gehandhaafd. En dat levert dus wel een verschil in behandeling op tussen ondernemers.  Val je onder Drenthe: geen controle/handhaving , val je onder Groningen dan wel controle/handhaving.
Jammer genoeg bestaat er onderling tussen de waterschappen ook geen éénduidigheid. In Drenthe hebben we te maken met vier waterschappen. Er zijn waterschappen die, ondanks het feit dat het geen opgedragen taak meer voor ze is, de controle op lozingen op het riool tóch nog zélf uitvoeren omdat zij van mening zijn dat het van groot belang is om te handhaven/controleren. Zij dragen dan ook zelf de kosten van die watercontroles. 
Maar dat is natuurlijk niet vol te houden. Het waterschap Hunze en Aa’s is van mening dat als de taak en verplichting tot handhaven is overgedragen aan de gemeenten en provincies, die uitvoerende diensten ook voor de kosten daarvan dienen op te komen. Dat klinkt niet alleen logisch maar dat is het ook.
Vindt er geen handhaving plaats (zoals door de provincie Drenthe) en stel er wordt illegaal geloosd en verontreinigd dan is moeilijk of helemaal niet meer te achterhalen WIE de veroorzaker is. Met alle mogelijke gevolgen vandien.
Daarom de oproep van 50PLUS om de handhaving op de lozing van afvalwater weer daadkrachtig aan te pakken en hoog op de agenda te zetten. Dat is in het belang van een ieder. Verslapping in handhaving kan en mag niet plaatsvinden. Water is te belangrijk om er (te) nonchalant mee om te gaan. Dat geldt voor mens en dier.