Half miljard euro voor versnelde aanpak Maas

De opgave voor Peel en Maasvallei is fors. Op 23 locaties in de Maasvallei wonen 50.000 tot 60.000 Limburgers die risico lopen bij een overstroming. Ook de economische schade bij een flinke overstroming zou een paar miljard euro bedragen. “We willen Limburg zo snel mogelijk het huidige beschermingsniveau bieden van 1:250. Daarvoor is ook in de rijksbegroting ruimte geschapen”, aldus Driessen.

Programmateam
Een ervaren programmateam met professionele mensen vanuit het waterschap en de markt gaan aan de slag met de megaklus. In maart stelde het waterschap een Diederik Timmer (ex-Rijkswaterstaat) aan als programmamanager. Timmer heeft veel ervaring met complexe wateropgaven en infrastructuur projecten.  Hij verwacht dat de deadline haalbaar is door goede samenwerking met de omgeving, een integrale aanpak en alle projecten in een keer aan te besteden.

Financiering
Binnen de regio is een half miljard beschikbaar voor verschillende projecten op het gebied van hoogwaterbescherming. De investering voor de dijkversterking bedraagt 226 miljoen euro, gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum investeert 210 miljoen euro en vanuit het Deltaprogramma Maas komt naar verwachting 100 miljoen euro beschikbaar voor rivierverruimende maatregelen.

Hels karwei
'Het project is een hels karwei. Voor de circa honderd kilometer kade in Limburg moet eenzelfde afstand aan kabels en leidingen worden aangepast of verplaatst. Op enkele plekken wil het waterschap kades dichter naar de dorpskern verplaatsen om de rivier meer ruimte te geven. Dat betekent dat wellicht wegen verplaatst moeten worden, of dat gemeenten uitbreidingsplannen moeten aanpassen, zei voorzitter Driessen desgevraagd tegen dagblad De Limburger.