Haalbaarheidsonderzoek Tauw naar afvalwaterzuivering in kassen

Voor eind 2016 moet duidelijk zijn of kassenzuivering een haalbaar concept is voor jeugddorp De Glind, een in het buitengebied van de gemeente Barneveld gelegen woon- en werkgemeenschap voor kwetsbare jongeren. “Omdat De Glind met 650 inwoners te weinig schaalgrootte biedt, wordt ook het afvalwater van een in het achtergebied gelegen dorpje van de gemeente Leusden meegenomen”, vertelt Paul Telkamp, senior adviseur technologie en waterketen bij Tauw. In totaal moeten de kassen het water van zo’n vierduizend zuiveringseenheden (woningen en bedrijfjes) gaan behandelen.

Hongaars concept
De kassenzuivering is ontwikkeld door het in Budapest gevestigde Organica. Het is met name in Hongarije en China al veelvuldig toegepast, maar in West-Europa alleen nog maar in Frankrijk. Deze zomer sloot Organica Water een contract met aannemer Aan de Stegge die in een aparte divisie ADS Water Solutions de prefab of – bij grootschaliger gebruik – op maat gebouwde kassen met de zuiveringstechnologie in Nederland op de markt gaat brengen.

Botanische tuin
Het zuiveringsconcept Organica Bluehouse maakt gebruik van groei van biologisch slib op wortelstructuren, die zijn ondergebracht in een volledig afgesloten, architectonisch ontworpen botanische tuin. Dit ziet er niet alleen fraai uit, maar heeft ook veel maatschappelijke mogelijkheden, aldus Telkamp. “De jongeren van De Glind kunnen er educatie krijgen, maar ook wellicht meehelpen met het snoeien of bijvoorbeeld een theehuis in de kas gaan runnen.”
Het haalbaarheidsonderzoek is dan ook niet alleen technisch, financieel en juridisch van aard, ook de maatschappelijke acceptatie is een belangrijk onderdeel van het onderzoek.

Regenwater ontkoppeld
Vooruitlopend op de uitkomsten van het onderzoek wordt gewerkt aan de gebrekkig functionerende riolering in De Glind. Het regenwater wordt ontkoppeld, waarmee een verstorende factor in de zuivering alvast is weggenomen. Telkamp verwacht dat op zijn vroegst eind 2017 gestart zal worden met de bouw van de kassenzuivering.


  > foto Organica Bluehouse

Zuiverende kas
Ook andere waterschappen onderzoeken de mogelijkheden van de inzet van kassen voor de waterzuivering. Zo introduceren waterschap De Dommel en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gezamenlijk de zuiverende kas. Hier wordt de technologie van een ander Hongaars bedrijf ingezet: Biopolus.

STOWA-onderzoek
Adviesbureau Bioniers voert in opdracht van STOWA onderzoek uit naar de verschillende systemen van zuiverende kassen. De meetgegevens van Organica en Biopolus worden met elkaar vergeleken. Hieruit moet blijken of de claims van fabrikanten kloppen:  minder energiegebruik dan conventionele waterzuiveringsinstallaties, minder slib productie en een hogere dichtheid aan actief slib per kubieke meter afvalwater waardoor de systemen minder ruimte innemen. Daarbij produceren zij geen stank en zijn zij veel aantrekkelijker om te zien dan conventionele rwzi's. Het onderzoek wordt ondersteund door dertien waterschappen en gefinancierd door STOWA.