Grote waternavel zorgt deze zomer voor veel overlast

Grote waternavel komt oorspronkelijk uit Zuid-Amerika, maar is als vijverplant in Nederland geïntroduceerd en zo in het buitengebied terechtgekomen. Doordat sloten hier voedselrijk zijn, verspreidt de plant zich razendsnel, wat voor veel schade zorgt. Waterschap Aa en Maas doet er alles aan om dit beheersbaar te houden. De explosieve groei van de grote waternavel zorgt voor veel problemen; binnen korte tijd bedekken de planten het wateroppervlak. Een goede doorstroming van water in sloten en beken is van belang om wateroverlast, nu én in de toekomst, te voorkomen. De snelle groei kan daarnaast zorgen voor zuurstoftekorten en verstoort het natuurlijke evenwicht. De drijvende ‘dekens’ van de plant veroorzaken problemen bij stuwen, gemalen en zorgen daarmee voor een stijging van kosten voor het onderhoud van de watergangen.

Aanpak
Waterschap Aa en Maas heeft deze winter op verschillende plekken in de polder drijfbalken aangelegd om de verspreiding van waternavel te beperken. In het Drongelens kanaal lagen deze drijfbalken al. Wanneer dat in de winter kan, verlaagt het waterschap de waterpeilen zodat de vorst korte metten kan maken met de plant. In de afgelopen twee winters was deze aanpak niet mogelijk en heeft de plant ongehinderd kunnen groeien.