Grote tevredenheid over oplevering besturingstechniek Waterschap Scheldestromen en de SAZ onderbouwt de goede samenwerking tussen alle partijen

Gemeente Vreere is de eerste Zeeuwse gemeente waarmee waterschap Scheldestromen digitaal gekoppeld is. De nieuwe procesautomatisering is in samenwerking met gemeente Vreere, waterschap Scheldestromen, Croon Elektrotechniek en Xylem Water Solutions gerealiseerd. Nu de ombouw voor de besturingstechniek is opgezet, is het slechts een kleine inspanning om ook andere Zeeuwse gemeenten op deze manier te ontsluiten. Het is de bedoeling om de koppeling met overige Zeeuwse gemeenten binnen nu en twee jaar te maken.
Veel voordelen
Tijdens de demonstratie op 22 april hebben Paul van Gils, projectleider en werkzaam bij Waterschap Scheldestromen en Ad Damme, manager monitoring&control bij Xylem aan de Zeeuwse gemeentes gepresenteerd, hoe het nieuwe systeem, gebruikmakend van de bestaande hoofdposten Aquaview++,  werkt en wat de mogelijkheden zijn. In plaats van de 4 koppelingen, die in het verleden, naar 10 gemeentelijke gemalen zijn gemaakt is er in de nieuwe situatie nog maar sprake van één koppeling die de communicatie tussen de Waterschap en gemeente hoofdposten regelt. 
De systemen kunnen onderling snel data met elkaar uitwisselen; informatie over het waterniveau, de status van pompen, hoeveelheid verpompt afvalwater, druk in de persleiding en andere belangrijke parameters. Paul van Gils van waterschap Scheldestromen licht toe: “De toekomst ligt in het denken in de totale waterketen. Het regelt bijvoorbeeld nooit overal en nooit overal even hard. Als we onvertraagd kunnen volgen welke rioolgemalen draaien en welke niet, kunnen we dat mooi op elkaar afstemmen en de afvoercapaciteit maximaal benutten. Het is op zich niet nieuw dat we gegevens op afstand kunnen inzien, maar juist dal alle verschillende systemen nu een geheel kunnen worden.  
Xylem heeft het visueel ontwerp gemaakt voor de procesinformatie, waarin alle parameters gebruikersvriendelijk zijn verwerkt en op een gebiedskaart de Gemeentes en gemalen afgebeeld staan met hun locatie, die real-time kunnen worden gevolgd.
Het Waterschap en de gemeentes zijn zeer tevreden over de onderlinge samenwerking en het resultaat van het project, om te komen tot een verbetering van de waterkwaliteit, uniformiteit, transparantie en kostenbesparing.