Grootschalige aanpak Diepswallen Kollum begonnen

Bron: OosterhofHolman

Op 28 januari start Oosterhof Holman Beton- en waterbouw met de werkzaamheden aan de Ooster- en Westerdiepswal te Kollum. De kaden, bruggen en omgeving worden de komende tijd compleet vernieuwd.

Historisch karakter

De gemeente Noardeast-Fryslân laat het historische centrum van Kollum in oude luister herstellen. Bovendien wordt het centrum over het water beter bereikbaar. In het najaar van 2018 is de riolering hersteld. Komende week beginnen we met het vervangen van de brug aan de Voorstraat.

Ontwerp

De toekomstige situatie is samen met de omwonenden, het plaatselijk belang en de ondernemersvereniging HIM in een visiedocument vastgelegd. Naar verwachting is de reconstructie in juni 2019 afgerond. Gedurende de werkzaamheden blijft de omgeving van de Ooster- en Westerdiepswal bereikbaar.

Op de Facebookpagina ‘Kademuren Kollum’ zijn de werkzaamheden te volgen.