Grontmij biedt uitvoerende partijen maximale ruimte om zeedijk Groningen te versterken

Vanwege de aardbevingsproblematiek in de provincie Groningen willen de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken samen met het waterschap de dijk versneld aanpakken om de veiligheid te garanderen. Daarom vindt de oplevering van het voorlopig ontwerp en het contract al in november van dit jaar plaats.
Grontmij houdt bij het ontwerp rekening met aardbevingsbestendigheid en mogelijkheden voor andere gebiedsontwikkelingen, zoals een stadsstrand in Delfzijl, recreatieve voorzieningen bij de Eemshaven en eventuele natuurontwikkeling. 
Nieuwste inzichten
Het project dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl valt onder het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) waarin waterschappen en het rijk maatregelen uitvoeren om de primaire waterkeringen aan de veiligheidsnorm te laten voldoen, nu en in de toekomst. Het ontwerp van deze dijkversterking wordt volgens Grontmij uitgevoerd met de nieuwste inzichten op het gebied van de waterveiligheid in samenwerking met kennisinstellingen en uitvoerende partijen. Zo is Deltares bezig om uitgangspunten op te stellen om de juiste aardbevingsberekeningen te kunnen uitvoeren. Daarbij kijkt het kennisinstituut onder meer naar  specifieke grondparameters die in de aardbevingssommen gebruikt worden.

Verschillende mogelijkheden
Volgens Jana Steenbergen-Kajabová zijn er verschillende mogelijkheden om de dijk te versterken. “Bijvoorbeeld door de dijk te verhogen en te verbreden. Maar ook “insnoering” door middel van damwanden is een mogelijke optie.”
De keuze voor een bepaalde oplossing hangt volgens haar samen met de grond waaruit de dijk is opgebouwd. “Als er een aardbeving plaatsvindt, bestaat de kans dat de dijk uit zand als een slappe pudding in elkaar kan zakken. Bij een dijk van klei is dat niet zo snel het geval.”
Dijkdoorbraak
De business developer vertelt dat er in de huidige niet versterkte situatie altijd een kans bestaat dat de dijk doorbreekt bij een aardbeving. “Vooralsnog beschikt echter geen enkele organisatie over de rekenmodellen die een doorbraak met 100% zekerheid kunnen voorspellen. Wanneer er twee jaar geleden tegelijkertijd met de Sinterklaasstorm een flinke aardbeving zou hebben plaatsgevonden, was de kans zeker niet denkbeeldig geweest. Als er een stukje dijk plotseling gezakt was, hadden de golven goede kans gekregen om er over heen te komen en een stukje land onder water te zetten”. 
Gevolgen
Of een dijkdoorbraak ook verstrekkende gevolgen heeft voor de Groningers hangt volgens haar af ook van de snelheid waarop medewerkers van het waterschap en de provincie op zoiets reageren. Dus hoe snel ze mensen kunnen evacueren en gelijk het gat in de dijk kunnen dichten. “Het waterschap heeft dijkwachten in dienst die regelmatig patrouilleren, zeker bij een grote storm. Als zij snel reageren, kunnen de gevolgen meevallen.”
De business developer van Grontmij heeft overigens haar twijfels over de zelfredzaamheid van de burgers in zo’n geval. “Wanneer je in een vliegtuig stapt, krijg je iedere keer weer een uitleg over de veiligheidsmaatregelen. Maar als een dijk doorbreekt, weten mensen echt niet wat ze moeten doen.”