Gronings en Drents leidingnet gekoppeld

Om de koppeling te kunnen realiseren heeft de WMD in het afgelopen jaar een nieuw tracé transportleiding van 50 kilometer aangelegd. Deze volgt het Hunzedal, dwars door Drenthe, om voorbij Stadskanaal de grens over te steken. De lengte en de vele betrokken partijen waaronder 70 grondeigenaren maakten het volgens de betrokken partijen tot een uitdagend project. 

Diepe boringen
Het leidingtracé ligt dwars door een intensief akkerbouwgebied. Ook werden er vele diepe boringen gemaakt om (vanwege natuur of archeologie) landerijen, wegen en kanalen veilig te kruisen. 

Robuuste watervoorziening 
De nieuwe Drentse leiding koppelt station Annen met station Valtherbos in Emmen en gaat voortaan drinkwater leveren aan het voorzieningsgebied van Sellingen van Waterbedrijf Groningen. De nieuwe transportleiding werd hiervoor ter hoogte bij de Monden aangesloten op het Groningse leidingnet. Waterbedrijf Groningen stopt met de winning in Sellingen en heeft de locatie in de afgelopen maanden omgebouwd in tot een distributiestation. 

Win-win
Met de nieuwe leiding en de koppeling van beide netten is een robuuste drinkwaterinfrastructuur in Noord-Nederland ontstaan. Dit heeft als voordelen grotere zekerheid van levering en betere drukken in het netwerk. Daarnaast vermijdt Waterbedrijf Groningen zo hoge investeringen in de relatief kleine productielocatie Sellingen. Bovendien biedt de koppeling beide waterbedrijven meer flexibiliteit, zodat een toekomstige verandering in de drinkwatervraag beter kan worden opgevangen zonder hoge investeringen.