Het gemaal Hemert bij Westerwjdwerd heeft te maken met scheurvorming na de aardbeving. (foto: beeldbank cultureel erfgoed).

De aardbeving van 3.4 op de schaal van Richter die op 22 mei in Westerwijtwerd plaatsvond, veroorzaakte lichte scheurvormingen in de muren van drie gemalen van Waterschap Noorderzijlvest. Medewerkers van het waterschap inspecteerden na de beving de Eemskanaalkade en de gemalen. Ook Waterschap Hunze en Aa’s controleerde een aantal waterkeringen en kunstwerken na de aardbeving maar trof geen bijzonderheden aan.

Volgens het KNMI zijn er sinds 22 mei alweer zeven lichte aardbevingen geweest. Op 9 juni was er in Wirdum een beving met een kracht van 2,5 op de schaal van Richter. Een aardbeving met een kracht van 2 tot 3 op de schaal van Richter wordt gezien als ‘zeer licht’.

Schade

Uit een eerdere studie van Deltares bleek dat zwaardere aardbevingen niet alleen gevolgen kunnen hebben voor dijken, maar ook voor gemalen, sluizen en leidingen. Onderzoek van Grontmij wees uit dat een aardbeving van 5 op de schaal van Richter of hoger ook voor de drie industriële waterzuiveringsinstallaties van North Water, een joint venture van Evides Industriewater en Waterbedrijf Groningen, verschillende risico’s met zich meebrengt.