Grondwateroverlast, hoe pak je dat aan?

Wie heeft de regie?
Gemeenten hebben een grondwaterzorgplicht. Dat is in de Waterwet vastgelegd. Zij hebben de regie over grondwater(overlast). Zijn er klachten? Dan zorgt de gemeente voor een analyse van oorzaken, gevolgen en mogelijke maatregelen.

Cursus herzien
De cursus ‘Grondwateroverlast in bebouwd gebied’ is volledig herzien. Je leert als beleidsmedewerker of waterbeheerder welke bestuurlijke keuzes en dilemma’s spelen bij de zorgplicht voor grondwater en hoe je daarmee omgaat. Het verbrede gemeentelijke rioleringsplan (GRP) komt ook aan de orde. De onderdelen jurisprudentie en aansprakelijkheid krijgen nu, na de herziening van de cursus, extra aandacht. Na afloop van de cursus heb je kaders zodat je grondwaterproblemen stapsgewijs aan kunt pakken.

Start 3 november a.s.
Schrijf je in via de website en start donderdag 3 november.

Eerst meer informatie?
Neem contact op met Laura Bon via (030) 60 69 415 of via laura.bon@wateropleidingen.nl

(Persbericht Wateropleidingen, september 2016)