Grondwater op privaat terrein

Grondwater bevindt zich grotendeels onder privaat terrein. Wat daar gebeurt, heeft invloed op het grondwatersysteem van de hele buurt.

Bij nieuwe gebieden moet je hier vooraf keuzes over maken, omdat het bepaalt hoe je je gebied inricht. Geef je bewoners en gebruikers de mogelijkheid om hun hemelwater te infiltreren in de bodem? Of wil je dat juist niet? Wat verplicht je en welke keuzes laat je aan de gebruikers? Daarna komt de vraag, hoe je de keuzes vastlegt in ruimtelijke plannen, contracten, verordeningen enzovoorts.

Ook in bestaand gebied is grondwater op privaat terrein van belang. Zijn de tuinen betegeld? Wordt het hemelwater in de bodem gebracht? gebruikt men drainage? Maatregelen op eigen terrein kunnen een directe invloed op de buren hebben. Tijdens de bijeenkomst worden meerdere cases gepresenteerd, waarin grondwater op privaat terrein een grote rol speelt.