Grondwater- en drinkwaterkwaliteit beter beschermd door uitbreiding weigeringsgronden mijnbouwwet

Zo wordt het aantal weigeringsgronden voor vergunningen voor mijnbouwactiviteiten uitgebreid. Belangrijke maatschappelijke waarden zoals milieu en de noodzaak voor behoud van een goede grondwater- en drinkwaterkwaliteit zijn nieuwe weigeringsgronden bij de toetsing van mijnbouwexploratie en winningsvergunningen.
Leefomgevingskwaliteit 
Het belang van milieu en natuurbescherming, veiligheid en volksgezondheid, waterwinning en de mogelijkheid van schade door bodembeweging bij de beoordeling van de vergunningaanvraag als weigeringsgrond is via het amendement geregeld. Bij milieu moeten dan alle relevante aspecten worden gewogen: landschappelijke waarden, waterkwaliteit, bodemkwaliteit, luchtkwaliteit, geluid en stank. Uitgangspunt moet zijn dat de leefomgevingskwaliteit niet mag verslechteren.