Grolsch vermindert wereldwijd waterverbruik met 23%

Toch heeft de bierbrouwer in 2016 de gestelde doelstelling op het gebied van water niet gehaald. Belangrijkste oorzaak hiervan was de nasleep van de SAP implementatie die een negatief effect had op de efficiëntie van de afvullijnen. Toch heeft het bedrijf er alle vertrouwen in dat het de ambitie van 3,1 hectoliter water ofwel een besparing van 33 procent op een hectoliter bier in 2020 zal halen.

‘Quick wins’
“Onze doelstellingen op het gebied van water zijn ambitieus”, stelt Engineering Manager Susan Ladrak in het online  jaarverslag duurzaam en verantwoord ondernemen. De afgelopen jaren zijn bij het bedrijf zogenaamde 'quick wins', zoals het verminderen van tijdens het productieproces, doorgevoerd en daarmee zijn behoorlijke besparingen gerealiseerd. Inmiddels is het realiseren van besparingen minder makkelijk.

Bewustwording
Grolsch start in 2017 met waterbesparende projecten in brewing en utilities. Met name van het verbeteren van de efficiëntie van de afvullijnen worden verdere besparingen verwacht. Door uitgebreide rapportages heeft Grolsch goed inzicht in het water- en energieverbruik, zelf op dag- en ploegniveau. Via bewustwording zullen alle medewerkers de komende jaren een steentje moeten gaan bijdragen.

Vorig jaar oktober is Grolsch overgenomen op 11 oktober 2016 is Koninklijke Grolsch onderdeel geworden van de Japanse Asahi Group.