Groen licht voor Centrale Afvalwaterzuivering Botlek

Huntsman, Emerald Kalama Chemical, Kemira en Evides Industriewater gaan hiervoor de komende jaren samenwerken. Evides Industriewater is de projectontwikkelaar en toekomstige bedrijfsvoerder van de nieuwe afvalwaterzuivering. Het project omvat een persriool ter inzameling van het bedrijfsafvalwater in het Botlekgebied en de bouw van een nieuwe aërobe afvalwaterzuivering. Bedrijven uit de omgeving kunnen hierop aansluiten om hun industriële afvalwater te laten zuiveren door Evides. De tekenpartners van de Letter of Intent stellen hun expertise ter beschikking bij het verder uitwerken van het ontwerp. 


Samenwerking loont
Evides Industriewater is blij met deze samenwerking. “Dit initiatief laat wederom zien dat samenwerking loont,” zegt Markus Flick, Managing Director van Evides Industriewater. “De gecombineerde zuivering van afvalwater levert technologische voordelen op zodat de lozing op oppervlaktewater gezekerd blijft tegen optimale kosten. Voor de aangesloten bedrijven betekent het dat de zuivering van hun afvalwater wordt gedaan door specialisten van Evides, waarbij investeringen in vaak oudere eigen installaties overbodig worden.” 
Ook Max van der Meer van Huntsman is positief: “Huntsman is trots dat zij deze innovatieve samenwerking mogelijk kan maken. Deze vorm van ketensamenwerking, waarbij je gebruik maakt van elkaars kwaliteiten, heeft de toekomst.”
Centraal afvalwater zuiveren
Speciaal voor de Centrale Afvalwaterzuivering Botlek wordt in de Botlek een persriool aangelegd met een lengte van ongeveer 12 kilometer. De nieuwe afvalwaterzuivering (AWZI) komt naast de bestaande AWZI op het terrein van Huntsman. Om voldoende bedrijven te kunnen bedienen en pieken in afvalwater te kunnen verwerken is bij het ontwerpen van de AWZI rekening gehouden met toekomstige groei. Met deze ketensamenwerking levert de CAB een positieve bijdrage aan de milieuruimte in dit deel van de Rotterdamse haven.