De Tongelreep bij Waalre (foto: Chris Peel/CC).

Dertien Nederlandse en Belgische partijen gaan samenwerken om het beeklandschap Warmbeek-Tongelreep klimaatbestendiger te maken. Gemeentes, provincies en waterbeheerders uit het hele stroomgebied van deze beek tekenden daarvoor een intentieverklaring. De manier van samenwerken en het vervolgproces worden nu verder uitgewerkt. De samenwerking is bijzonder omdat het gaat om een enorm grensoverschrijdend gebied met vele vraagstukken.

Behalve om versterking van de klimaatbestendigheid, gaat het in dit samenwerkingsproject ook om natuurontwikkeling en de ‘beleefbaarheid’ van het gehele beekdal, dat door het combineren van functies als één systeem beter moet functioneren. De Warmbeek ontspringt in het Belgische Peer, verandert van naam naar Tongelreep bij het passeren van de Nederlandse grens en mondt uit in de Dommel in de Genneper Parken in Eindhoven. Het is één van de belangrijke waterlopen in de omgeving van natuurgrenspark De Groote Heide en tegelijkertijd een beeklandschap met hoge landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische waarden. Een deel ervan is een Europees beschermd Natura 2000-gebied.

Waterbeheer stopt niet aan de grenzen
De provincie Noord-Brabant, waterschap De Dommel en de gemeenten Eindhoven en Valkenswaard tekenden begin 2019 al een intentieverklaring voor de gebiedsontwikkeling van het beeklandschap. Maar de partijen stelden snel vast dat waterbeheer niet stopt aan de grenzen. Door internationaal samen te werken kunnen de projecten in het beeklandschap Warmbeek-Tongelreep beter op elkaar worden afgestemd en zijn er meer concrete stappen mogelijk. De intentieverklaring is nu getekend door de provincie Noord-Brabant, de Belgische provincie Limburg, de Vlaamse Milieumaatschappij, waterschap De Dommel, Watering De Vreenebeek (de Vlaamse versie van een waterschap), natuurgrenspark De Groote Heide en de gemeentes Eindhoven, Hamont-Achel, Pelt, Valkenswaard, Waalre, Bocholt en Peer.

Water vasthouden
Volgens de woordvoerder van waterschap De Dommel vragen de huidige klimaatontwikkelingen om een aanpak die het gebied toekomstbestendiger maakt. “Met klimaatadaptatie moeten we slimme manieren bedenken om water vast te houden voor de natuur en kunnen we langdurige droge periodes in de zomer op onze zandgronden overbruggen. Het opvangen en afvoeren van water in landelijk en stedelijk gebied in de zeer natte periodes is daarbij van groot belang, bijvoorbeeld voor het agrarische landschap in de omgeving van het beekdal. Deze opgaven stellen andere eisen aan de omgeving en het beeklandschap van de Warmbeek-Tongelreep speelt hierin een grote rol.”