GMB ontwerpt slibverwerkingsinstallatie voor rioolwaterzuivering Arnhem-Zuid

De nieuwe slibverwerkingsinstallatie met centrifuge-technologie zorgt voor een betere ontwatering van het slib dan de bestaande installatie. Het slib wat de rioolwaterzuivering verlaat en richting composteerder in Tiel gaat, bevat minder water. Daardoor gaat er aanzienlijk minder slib naar Tiel. Dit is volgens waterschap Rivierenland uiteindelijk duurzamer en goedkoper door minder vrachtwagenkilometers naar Tiel en afname in stortkosten bij de composteerder. Zo haalt de  nieuwe installatie ca. 55 m3 water per week meer uit het slib voordat het de vrachtwagen in gaat. Dat komt neer op afname in transport van gemiddeld twee vrachten in de week.

Besparing 
Door gebruik te maken van de kennis van de aannemer, is er volgens waterschap Rivierenland tijd en geld bespaard om tot een ontwerp voor de nieuwe slibverwerkingsinstallatie te komen. Het ontwerp is immers gerealiseerd zonder tussenkomst van een ingenieursbureau, waardoor er ook geen overdracht nodig was. Daarnaast is er geen onverwachts meerwerk in rekening gebracht.