, 76% van het wereldwijde gebruik van glyfosaat is in de landbouw (foto: EU persdienst).

Pachters van Waterschap Vechtstromen mogen op een klein deel van de pachtgronden straks geen glyfosaat meer gebruiken. Dat besloot het algemeen bestuur 20 februari na een motie van de Algemene Waterschapspartij. De motie werd ondersteund door onder meer Water Natuurlijk en de VVD. De drie landbouwvertegenwoordigers en het CDA stemden tegen. LTO Nederland is verbolgen over het besluit. De organisatie roept het waterschap op tot heldere en duidelijke communicatie en betrokkenheid bij de pachters.

Na een urenlang debat leidde de motie van het AWP tot een breed gedragen ondersteuning vanuit de VVD, 50+/Ouderenpartij, Water Natuurlijk, ChristenUnie en Natuur. De drie landbouwvertegenwoordigers en het CDA stemden tegen. Het besluit leidde tot een artikel in de regionale krant Tubantia. Het markeert volgens de krant de tanende invloed van de landbouw op het beleid van het waterschap.

Klein deel

Wie wat dieper in de cijfers duikt, ziet dat de motie invloed heeft op 70 hectare van de 290 hectare pachtgrond van het waterschap. Van een game changer, zoals de krant schrijft, lijkt dan ook geen sprake te zijn.

Het gebruik van glyfosaat staat al langer onder druk, maar is vooralsnog niet verboden in Europa. Bovendien bepaalde het gerechtshof in Den Haag eind november vorig jaar dat Nederlandse gemeenten onkruid in de openbare ruimte weer met glyfosaat mogen bestrijden. Dat was de uitkomst van een hoger beroep dat was ingespannen door Nefyto en Artemis. Volgens de rechter heeft het verbod op pesticiden dat in 2016 van kracht werd, geen wettelijke grondslag. Tijdens het Wetgingsoverleg Water 1 december werd direct een motie ingediend om in de wet een toereikende rechtsgrondslag te creëren, zodat het verbod opnieuw kan worden ingesteld.

LTO Noord verbolgen

LTO Noord baalt naar eigen zeggen van het besluit van Waterschap Vechtstromen om op hun pachtgronden geen teelt van uien, lelies en bollen en gebruik van glyfosaat meer toe te staan. Vooral de communicatie rondom deze besluitvorming is volgens LTO Noord niet om over naar huis te schrijven. Ook het feit dat de pachters zelf nog niets over deze besluiten hebben gehoord is slecht gevallen bij LTO Noord. “Wij roepen het waterschap op tot heldere en duidelijke communicatie en betrokkenheid bij hun pachters”, vult LTO-bestuurder Brenda Timmerman aan. Zij beheert de portefeuille water in de Regio Noord.

Nieuwe voorwaarden

Binnen het gebied van Vechtstromen gaat het om circa 290 hectare waarvan nu de pachtvoorwaarden zijn gewijzigd. Naast voorwaarden over teelt en gewasbeschermingsmiddelen, zijn ook de termijn van pacht veranderd. Zo mag nog maar 4 jaar achtereenvolgend gepacht worden en mogen schouwpaden niet meer worden bemest.

Grote gevolgen

“Al met al kan dit grote gevolgen hebben voor pachters in het gebied. Het zint ons niet dat het besluit zo is genomen. Dat is echter democratie, dus daar kunnen we nu niets aan doen. Maar dat er vervolgens zo waardeloos met de pachters wordt omgegaan is heel treurig. Een van de onderwerpen die tijdens bovengenoemd overleg besproken is, is een open en transparante communicatie richting onze achterban. Helaas moeten wij constateren dat hiervan nu geen enkele sprake is”, besluit Koks.